Fridellsällskapet – Årsmöte 2021


På grund av rådande omständigheter så har Fridellsällskapet inte kunnat hålla sina möten som tidigare. Årsmötet för 2021 är även det uppskjutet till hösten. Vi återkommer här på hemsidan med datum då det är säkert och möjligt att hålla ett årsmöte.I den svenska grafiken intar falusonen Axel Fridell en självklart dominerande roll. Trots den jämförelsevis korta tid som han hann att verka som grafiker, de sista tjugo åren av sitt blott fyrtioåriga liv, har hans arbeten fortsatt att vara inspiration för senare generationer av grafiska konstnärer, ända in i våra dagar.
Axel Fridell (1894 - 1935)
FRIDELLSÄLLSKAPET
GRUNDAT 2003


PEGGY BONNIER
PER-ERIK HEDBORG
FAMILJEN INGVAR JENSEN
NILS E. JENSEN
BENGT JULIN
TORSTEN LILJA
BARBRO OSHER PRO SUECIA FOUNDATION
FAMILJEN SVANTE SCHREITER
STIFTELSEN GRAFIKENS HUS
FAMILJEN PETER EKMAN
FAMILJEN JAN HANSEN


Konstnärerna Philip von Schantz, Nils G. Stenqvist, Björn Lindroth och de andra initiativtagarna till Grafikens Hus i Mariefred hade ända från starten i mitten av 1990-talet en vision att även kunna bilda ett Fridellsällskap i Sverige. Trots att Axel Fridell kanske är den främste grafikern i svensk konsthistoria så fanns det vid den tidpunkten faktiskt inte något sådant sällskap. Denna vision konkretiserades endast i så motto att ett av rummen i Grafikens Hus, alltifrån husets invigning 1996, fick namnet Fridellrummet. Där kom så småningom under årens lopp en hel del verk av Axel Fridell att hängas, både grafik och målningar. Men förverkligandet av ett uttalat Fridellsällskap skulle dröja.
  År 2003 kom emellertid chansen.
I samband med en omfattande och för Grafikens Hus gynnsam omförhandling med Statens Fastighetsverk av Grafikens Hus hyresförhållanden så erfordrades en extraordinär utbetalning.
Genom att erbjuda tolv grafikvänner, och dessutom vänner till Grafikens Hus, att gå samman och gemensamt svara för den extraordinära utbetalningen, så skulle de också bli grundarna av ett stort och väl underbyggt Fridellsällskap, med säte i Grafikens Hus! Det tog inte lång tid för dessa kontaktade personer att svara ja, och arbetet med skapandet av Fridellsällskapet kunde börja.
En mindre del av de pengar som grundarna satsade blev en första plattform för det blivande sällskapet. En liten arbetsgrupp med representanter från Föreningen för Grafisk Konst, Grafiska Sällskapet, Grafikens Hus, Dalarnas museum och Moderna museet drog under hösten 2003 upp riktlinjerna för sällskapets målsättning, stadgar och utåtriktade aktiviteter, samt tillsatte en interimistisk styrelse.
Den 11 maj 2004 kunde så Fridellsällskapets första egentliga stämma hållas i Grafikens Hus. Där kunde en första riktig styrelse väljas, och de generösa grundarna harangeras. I styrelsen kommer även i fortsättningen de nyss nämnda institutionerna att vara representerade liksom representanter för släkten Fridell-Westerlund.


Under 2012 beslutades att utöver våra ”Grundare” det även skulle beredas plats för 12 st ”Förvaltare”. Av dessa tolv platser är fortfarande nio stycken tillgängliga.

FRIDELLSÄLSSKAPET
FÖRVALTARE


De tre första generösa förvaltarna är:
KARIN GEIJER
CHRISTINA JUTTERSTRÖM
CLAES DAHLBÄCK


Välkomna att läsa om oss, om Axel Fridell och hans krets, om grafisk konst i allmänhet, om utställningar och seminarier, samt att anmäla er som medlemmar i Fridellsällskapet!

FRIDELLSÄLLSKAPETS STADGAR

FRIDELLSÄLLSKAPETS STYRELSE:

Jordi Arkö, Föreningen för Grafisk Konst
Ann Olander, Dalarnas Museum
Rune Bondjers, Kulturarbetare
Katarina Fridell/Johan Homann, släkten Fridell
Annika Gunnarsson, Moderna Museet, sekreterare
Lars Nyberg, Grafikverkstaden Godsmagasinet, Uttersberg
Kaija Ricknäs, kassör
Mikael Kihlman, Grafiska Sällskapet, ordförande
Nina Beckmann, Grafikens Hus